Comments

(3)

Yozshushura

Yozshushura

1 year ago

It seems brilliant phrase to me is

Kazigis

Kazigis

1 year ago

Also what in that case to do?

Kiran

Kiran

1 year ago

You, probably, were mistaken?

Write a comment: